Otín u J.Hradce

Novostavba v podmáčených místech výtopy bývalého rybníku. Zakládání na pilotech.